Bronnen
Table of Contents

A

 • Adriaenssens, P. (2003). Mijn kind is bang (en ik ook), opvoeden tot weer- baarheid. Tielt: Lannoo.
 • Albini, J. (1971). The American Mafia, genesis of a legend. New York: Appleton.
 • Allegaert, P. (2013). Oorlog & trauma. Veurne: Kannibaal.
 • Architectuur in Nederland. (1994). Inbraakpreventie in de woonomgeving;., 49)18 ; p. 31-35.

B

 • Baeten, P. &. (2002). In de schaduw van het geweld. Kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders. Utrecht: NIZW Uitgeverij.
 • BAR. (2014, November 17). Nieuwe BIN's volgen elkaar steeds sneller op. Gazet van Antwerpen, p. 16.
 • Beeckmans, R. (2004). Politioneel en gerechtelijk onderzoek inzake skimming van bankkaarten:casusbespreking: opportuniteiten, noodzaak en risico van een multidisciplinaire aanpak in functie van de bewijsgaring. Leuven K.U.Leuven. Postacademische vorming. Multidisciplinair forensisch onderzoek, 2004 .
 • Belga. (2014, November 25). Jambon wil grootstedenbeleid onderbrengen bij FOD Binnenlandse Zaken. De Standaard.
 • Belgiëlex . be - Kruispuntbank Wetgeving. (01, 03 2002 ). (JUSTITIE, Red.) doi:Dossiernummer : 2002-02-20/31
 • Belgische Staatsblad. (2009, maart 30). Ministriële omzendbrief NPU-4 betreffende de diciplines. Belgische Staatsblad.
 • Belgische Staatsblad. (2009, juni 5). Protocolakkoord tussen de Staat en de Duitstalige Gemeenschap inzake slachtofferzorg. Belgische Staatsblad.
 • Belgische Staatsblad. (2009, juni 5). Protocolakkoord tussen de Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake slachtofferzorg . Belgische Staatsblad.
 • Belgische Staatsblad. (2011, september 29). Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving over de gezondheid en de sociale actie. Belgische Staatsblad.
 • Belgische Staatsblad, B. (2007, mei 4). Omzendbrief GPI 58 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. Belgische Staatsblad.
 • Benedikte, d. (2005). Depressie bij kinderen en adolescenten. kind en adolescent, 46-56.
 • Bernasco, W., & Luykx, F. (2002). De ruimtelijke spreiding van woninginbraak: een analyse van Haagse buurten. Tijdschrift voor Criminologie, 44, 231-246.
 • Bernasco, W., & Nieuwbeerta, P. (2003). Hoe kiezen inbrekers een pleegbuurt? Een nieuwe benadering voor de studie van criminele doelwitselectie. Tijdschrift voor Criminologie, 45(3), 254-270.
 • Bernasco, W., Elfers, H., & Bruinsma, G. (2006). De methodologie van onderzoek naar ruimtelijke neveneffecten van plaatsgebonden maatregelen tegen criminaliteit. Panopticon, 27(1), 31-45.
 • Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering. (2007). Brussel: Brussel FOD Financiën.
 • Billiet, L., Van Holderbeke, J., & Van Hove, G. (2004). Onderzoek naar het doodsconcept van mensen met een verstandelijke beperking die een dagcentrum bezoeken. Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, 17-23.
 • Blokland, A., Grimbergen, K., Bernasco, W., & Nieuwbeerta, P. (2010). Criminalitiet, migratie en etniciteit. Tijdschrift voor Criminologie, 52(2), 122-152.
 • Bogaerts, S., Daalder, A., & Essers, A. (2005). Interpersoonlijke factoren en criminaliteit: de onzin van attitudeonderzoek. Justitiële verkenningen, 31, 58-74.
 • Bonacker, T., & Safferling, C. (2013). Victims of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse. Den Haag: T. M. C. Asser Press.
 • Bond, M., Hovinga, G., & van der Zee, H. (1983). Het verschijnsel pijn: Oorsprong, analyse en behandeling: samenspel van fysieke, psychische en sociale factoren. Nijkerk Intro.
 • Booij, L. (2002). Het bij de beëindiging van de schouwburggijzeling in Moskou gebrukte middel en de ontoereikende voorbereiding van Nederland op een terroristische chemische calamiteit. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 2396-2401.
 • Bosmans, G., & Dujardin, A. &. (2011). Een cognitief perspectief op gehechtheid. Psychopraktrijk, 15-18.
 • Boutellier, H. (2003). Toename criminaliteit én onvelig gevoel: waarom maatschappelijk werk zich met veiligheid moet bezighouden. Maatwerk : vakblad voor maatschappelijk werk, 10(6), 4-10.
 • Bovenkerk, F. (2001). Misdaadprofielen. Amsterdam: Meulenhof.
 • Brackeva, B. (2009). Rondtrekkende dadergroepen. S.l. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.
 • Brantingham, B. &. (2008). Estimating the true rate of repeat victimilzation from police recorded crime data study of burglary in Metro vancouver.
 • Brantingham, B. &. (2008). Uncovering the spatial patterning of crimes.
 • Brosens, W. (1995). Analyse van een inbraak- en brandbeveiligingssysteem,. geel HIK_HITW.
 • Bruinsma, G., & Weisburd, D. (2014). Crime Sprees. Springer New York. doi:10.1007/978-1-4614-5690-2_100133
 • Brussel Ministerie van binnenlandse zaken . (1995). Inbraak: een fenomeenbeschrijving, Vast secretariaat voor het preventiebeleid.
 • Burges, D. (2013). Cargo Theft Task Forces and Organizations. In Cargo Theft, Loss Prevention, and Supply Chain Security. Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-416007-1.00018-2

C

 • Card Technology Today. (2001). Hypercom issues call to arms against skimming. Elsevier. doi:doi:10.1016/S0965-2590(01)00717-4
 • Casselman, J. (1993). Alcoholstop: adequate opvang van onthoudingsverschijnselen. Leuven: Garant.
 • CBS. (1997). Veelvoorkomende criminaliteit: kerncijfers 1980-1996. Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • Clarke, C. &. (1986). Ar Parrots Craved? an analysis of parrot poaching in Mexico.
 • Clarke, C. &. (1986). Ownership patterns for durable goods and financial assets : a rasch analysis.
 • Clarke, C. &. (1986). Telephones as facilitators of drug dealing.
 • Colijn, S. (2013). De psychotherapie in de achtbaan. Tijdschrift voor Psychotherpatie, 120-133.
 • Cressey. (1969). Theft of the nation; the structure and operations of organized crime in America. New York: Harper & Row.

D

 • Daems, T. (2006). Heling als doel van slachtoffer-daderbemiddeling? (7), 3-8.
 • Damen, W., Dillen, C., & Wils, J. (2010). Wij kregen levenslang: slachtoffers van een misdrijf getuigen. Berchem: Slachtoffer in Beeld.
 • Davidson, D. (2014, November 5). Bijna 1,1 miljoen misdrijven in 2013. ANP, p. 0.
 • Davies, A., Wittebrood, K., & Jackson, J. (1998). Predicting the criminal record of a stranger rapist. Londen: Home Office, London (United Kingdom). Research, Development and Statistics Directorate.
 • De Bie, B., & Michot, A. (1998). De buit ontnomen: de aanpak van de profijtgerichte criminaliteit een symbolische strijd? Politeia : Belgisch politievakblad, 8(3), 18-22.
 • Deceuninck, P. (2005). Traumatische gebeurtenissen bij de lokale politie arro Ieper: grondslag en praxis voor de eerste interne begeleiding. Kortrijk, West-Vlaanderen, België: Vives Kortrijk.
 • De Cock, K. (2006). Professionele dievenbendes: een terugkerende uitdaging! De veiligheidsketen inzake de aanpak van rondtrekkende daders (deel 1 - beeldvorming). Politiejournaal, 20-24.
 • Delsupehe, M. (1994). Het ontwikkelen van risicostrategieên voor projecten met mogelijkheid tot calamiteit. Leuven, Vlaams-Brabant, België: KUL.
 • De Prycker , A. (2014, oktober 22). Albanese criminele organisatie opgerold. Het Laatste Nieuws, p. 17.
 • De Raedt , E., & Van Der Stock, L. (2006). De veiligheidsketen inzake de aanpak van rondtrekkende daders (deel 4 – Ontraden). Politiejournaal, 12-16.
 • De Raedt, E. (2005). Reizen om te stelen… logboek van het project rondtrekkende dadergroepen (deel 1). politiejournaal, 25-28.
 • De Raedt, E. (2008). Nieuwe omzendbrief voor de aanpak van rondtrekkende dadergroepen. Politejournaal (4), 27-29.
 • De Raedt, E., & De Schrijver, G. (2006). Professionele dievenbendes: een terugkerende uitdaging! De veiligheidsketen inzake de aanpak van rondtrekkende daders (deel 7 - nazorg, last but not least). Politiejournaal, 11-13.
 • De Raedt, E., & Fack, E. (2006). Professionele dievenbendes: een terugkerende uitdaging! De veiligheidsketen inzake de aanpak van rondtrekkende daders (deel 1 - Beeldvorming). Politiejournaal (4), pp. 20-24.
 • De Raedt, E., & Fack, E. (2006). Professionele dievenbendes: een terugkerende uitdaging! De veiligheidsketen inzake de aanpak van rondtrekkende daders (deel 2 - raadgeving). Politiejournaal(4), p. 22.
 • De Raedt, E., & Fack, E. (2006). Professionele dievenbendes: een terugkerende uitdaging! De veiligheidsketen inzake de aanpak van rondtrekkende daders (deel 3 - ontraden). Politiejournaal(3), pp. 12-16.
 • De Raedt, E., & Willems, A. (2006). Professionele dievenbendes: een terugkerende uitdaging! De veiligheidsketen inzake de aanpak van rondtrekkende daders (deel 5 - reguleren). Politiejournaal(8), 14-18.
 • De Raedt, E., Berkmoes, H., De Mesmaeker, M., & Liners, A. (2012). De wet op het politieambt: het handboek van de politiefunctie. Brussel: Politeia.
 • De Raedt, E., De Ruyver, B., & Bisschop, E. (2008). Rondtrekkende bendes verbreden focus: nieuwe impulsen in de aanpak van rondtrekkende dadergroepen. Politejournaal(1), pp. 21-23.
 • De Raedt, E., Henin, P., & Wick, A. (2006). Professionele dievenbendes: een terugkerende uitdaging! De veiligheidsketen inzake de aanpak van rondtrekkende daders (deel 6 - Het belang van degelijk gerechtelijk werk). Politiejournaal(3), 12-16.
 • De Ruyver, B. (2006). Rondtrekkende dadergroepen:grensoverschrijdend beleid - Groupes d'auteurs itinérants: politique transfrontalière. Brussel: Politeia.
 • De Smedt, F. ( 2007). Ontwikkeling van een honeypot: Activiteiten van crackers na de inbraak. Geel : Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK.
 • De Vuyst, E. (2012). Homejacking. Averbode: Averbode.
 • De wet houdende oprichting van een informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties. (1998, juni 2).
 • Desodt, J. (2007). Doorverwijzing bij druggerelateerde criminaliteit: motivatiebevordering (Theses). Kortrijk: Vives IPSOC.
 • D'haenens, J. (1965). Heling. Brusselse larcier: Brussel.
 • Dupuis, B. (2004). Rondtrekkende dadergroepen: de zon komt op in het oosten…. Inforevue.
 • Duyne, P. v. (1990). Misdaadondernemingen; ondernemende misdadigers in Nederland. Gouda Quint: Deventer.

E

 • E.R., K. (1996). Strategische misdaadanalyse en stedelijke criminaliteit. Een toepassing van de rationele keuzebenadering op stedelijke criminaliteitspatronen en het gedrag van daders, toegespitst op het delict woninginbraak. . Enschede: IPIT, Faculteit Bestuurskunde, Universiteit .
 • E.R., K. (2007). Organized crime, transit crime, and racketeering. Chigago, The university of Chicago Press: Tonry, M., Bijleveld, C.

F

 • Federale politie CGOP. (2009). veiligheidsmonitor 2008-2009. Brussel: Federale politie.
 • Federale politie. (2011). politiële criminaliteitsstatistieken. Opgeroepen op oktober 17, 2011, van polfed.be/crim/crim_statistieken/2011_trim1/pdf/nationaal/rapport_2011_trim1_nat_Belgie_nl.pdf
 • Felson, C. &. (1979). Effects of risedronate treatment on bone density and vertebral fracture in patients on corticosteroidtherapy .
 • Felson, C. &. (1979). Quantitative output of the criminal justice system.
 • Felson, C. &. (n.d.). When is violence planned? Ku Leuven .
 • Fijnaut, C. (1998). Justitiële samenwerking en de beheersing van georganiseerde misdaad in de Europese Unie. Delikt en Delikwent:(10), 988-1033.
 • Fijnaut, C. (1999). Samenleving en georganiseerde misdaad. (7-9), 16-23.
 • Fijnaut, C. B. (1996). VII Eindrapport onderzoeksgroep fijnaut. In: Enquetecommissie Opsporings methoden (PEO). Den Haag: Sdu uitgevers.
 • Fijnaut, C. B. (1998). Georganiseerde misdaad in Nederland. Den Haag: Kluwer Rechtswetenschappen.
 • Fiselier, J. (1978). Slachtoffers van delicten: een onderzoek naar verborgen criminaliteit. Utrecht: Ars Aequi Libri.
 • Flight, S., Bogaerts, S., Korf, D., & Siegel, D. (2010). Aanpak georganiseerde criminaliteit in drie proeftuinen: eerste bevindingen. Den Haag: WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie Nederland.
 • FOD binnenlandse zaken, Fod Justitie, College van Procureurs-Generaal, Federale Gerechtelijke Politie & Vaste Commisie van de Lokale Politie. (2010). De aanpak van rondtrekkende dadergroepen: vernieuwde uitdagingen. Brussel: Federale Politie.
 • Frijns, J., & Mooren, J. (2004). Herstelbemiddeling: een brug tussen slachtoffer en dader: een methode van werken. Utrecht : De Graaff.

G

 • Goos, A. (2010). Diefstal - de wetgeving nader bekeken. Turnhout Katholieke Hogeschool Kempen, 2010 .
 • Goudriaan, W., Wittebrood, K., & Nieuwbeerta, P. (2005). Neighbourhood Characteristics and Reporting Crime. British Journal of Criminology, 46(4), 719-742.

H

 • Hafkenscheid, A. (2013). Functional Analytic Psychotherapy (FAP). Tijdschrift voor psychologie.
 • Hakkert, A. (1999). Jongeren over de schreef: ouders aansprakelijk? Tijdschrift voor Criminologie, 43, 285-301.
 • Hens, T. (2014, November 19). "Politie executeerde 51 studenten". De Standaard, p. 15.
 • Het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid. (2010 ). Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Brussel : Ministerie van Justitie.
 • Hoefnagels, P. (1973). The Other Side of Criminology. Rotterdam: Springer Netherlands.
 • Hoogduin, K. (1995). Wonden, trauma's en context. Springer Science & Business Media B.V. , 45-47.
 • Hoogweg, P. (1987). Betekenis van de Sandoz-calamiteit voor de bewaking van de Rijn. 's-Gravenhage Ministerie van Vokkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer .
 • Hughes, G. (2004). Besturen via misdaad en geweld? Publiek-private samenwerking bij aanpak van criminaliteit en geweld in Engeland en Wales. Justitiële verkenningen(7), 24-40.
 • Huisman, W. &. (2012). Willing o_enders outwitting capable guardians. . Trends in Organized Crime, 15:93{110.
 • Huisman, W. H. (2003). Marktplaats Amsterdam: Op zoek naar de zwakste schakel in de logistiek van criminele processen aan de hand van Amsterdamse rechercheonderzoeken. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Huisman, W. H. (2003). Opzoek naar de zwakste schakel in de logistiek vancriminele prossecen aan de hand van Amsterdamse rechercheonderzoeken. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Huyghebaer, T. (2014, november 4). Tot drie jaar cel voor Franse beroepsinbrekers. Het Nieuwsblad, p. 22.

I

 • Inbraak : een fenomeenbeschrijving. (1995). Brussel: Brussel Ministerie van binnenlandse zaken. Vast secretariaat voor het preventiebeleid.

J

 • Jansen, W & G.L.K. van den Witteboer (red.). (1992). Sociale netwerken en hun invloed. Boom: Meppel.
 • Janssens, S. (2013). De bijzondere opsporingsmethoden in de strijd tegen criminaliteit (Theses). Brugge: KHBO HW&B.
 • Jeugd en Co Kennis. (2008). Wisselwerking bij angststoornis. Jeugd en Co kennis, 7.
 • Jonckers, N. (2010). Preventiebeleid woninginbraak:. PZ Sint-Truiden - Gingelom – Nieuwerkerken, Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Echo.

K

 • Kleemans, E. &. (2008). organised crime, occupations and opportunity. . Global Crime 9:185 - 197.
 • Kleemans, E. (1996). Herhaald slachtofferschap van het delict woninginbraak. Tijdschrift voor Criminologie, 38(3), 232-244.
 • Kleemans, E. (2011). Georganiseerde misdaad en de zichtbare hand, oratie VU Amsterdam. Den Haag: Boom, Lemma Juridische Uitgevers.
 • Kleemans, E. e. (2008). . Criminal careers in organized crime and social oppertunity structure. European Journal of Criminology, 5:69- 98.
 • Kleemans, E. R. (2012). Organized crime, situational crime prevention and routine activity theory. Trends in Organized Crime, 15:87{92.
 • Kleiman, M. (1989). Dark-Number : een onderzoek naar verborgen recreatiecriminaliteit. Nijmegen Katholieke universiteit. Sociologisch instituut, 1989 .
 • Klein Haneveld R.K., B. S., & Kop, N. (. (sd).
 • Klerks, P. (2000). Groot in de hasj. Theorie en praktijk van de georganiseerde criminaliteit,. Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen.
 • Koepke, H. (2000). Kind van negen: Ommekeer in een kinderleven. Rotterdam: Rotterdam Hesperia.
 • Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. (1968, maart 15). Artikel 56. Inrichting ter beveiliging tegen het gebruik van auto's door onbevoegden (anti-diefstal).
 • Koninklijk besluit to vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales. (25, april 2007).
 • Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot bepaling van het jaarlijkse percentage bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein voor het jaar 2007 (29 december 2006). Belgisch Staatsblad, 76065-76066
 • Kruisbergen, E. W. (2012). Georganiseerde criminaliteit in Nederland: Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Den Haag, : Boom.

L

 • Lammers, M., Bernasco, W., & van de Beek, K. (2011). Criminologisch onderzoek met DNA-sporen. Panopticon, 32(2), 39-53.
 • Leerkes, A., & Bernasco, W. (2007). Tegen de wetten van de staat, tegn de wetten van de straat? Illegaal verblijf en veiligheidin Nederlandse stadsbuurten. Sociologie, 3(2), 168-204.
 • Leijssen, M. (2005). Gids Beroepsethiek: waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening. Leuven: Acco.
 • Leman, J. (1993). De criminaliteit in grote steden. Cultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 60(5), 80-81.
 • Leuven ABB,. (1995). Voorkomen van diefstal in uw woning : na inbraak.
 • Loof, J. (2010). De wisselwerking tussen het EHRM en de Commissaris voor de Mensenrechten. NJCM-Bulletin, 25.
 • Luyckx, I. (1989). Onderzoek naar de religieuze ontwikkeling van het doodsconcept bij het kind. Leuven, Vlaams-Brabant, België: s. n. Leuven s.n.

M

 • Marcus, G. H. (1953). Zur Kenntnis des chronischen Extremitätenödems im Rahmen des posttraumatisch-trophischen Störungskomplexes. Acta Neurovegetativa , 172.
 • Mens, A. (2008). Criminogenese van diefstal met geweld of bedreiging : zoektocht naar verklaringen. Leuven K.U.Leuven. Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2008 .
 • Ministerieel besluit betreffende de invoering van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010. (2007, januari 15).
 • Ministeriele omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009. (13, mei 2011).
 • Moraine, P. (2013). Aandacht, graag!: leerlingen ondersteunen in het beheersen van alledaagse executieve functies. Amsterdam: Amsterdam SWP.

N

 • Naudts, K., Dhondt, K., & Van den Eynde, F. (2004). De slachtoffer-daderdichotomie in de psychiatrie. Tijdschrift voor psychiatrie, 46(4), 219-227.
 • Neef, M. (2010). Cognitief gedragstherapeutische behandeling van een negatief zelfbeeld. Psychopraktijk, 28-31.
 • Nieuwbeerta, B. &. (2005). How do residential burglars select target areas? a new approach tot the analysis of criminal location choice.
 • Nieuwbeerta, B. &. (2005). Investigating mobility patterns for repetitive sexual contact in adult child sex offending.
 • Nieuwbeerta. (2008). Buurtkenmerken en slachtofferschap van moord en doodslag. Tijdschrift voor criminologie, 50(1), 17-34.

O

 • Oppelaar, J., & Wittebrood, K. (2006). Angstige burgers? De determinanten van gevoelens van onveiligheid onderzocht. Den Haag: Den Haag Sociaal en Cultureel Planbureau.

P

 • Paoli, L. G. (2009). The world supply of heroin:Can supply be cut? . Oxford: Oxford university press.
 • Paul Willems. (2010). bevolkingsaantallen, verwerking dwh-demografie. Opgehaald van Algemene Directie Statistiek: http://goo.gl/JwKocg
 • Pek, A. (2007). 'Ik besef nog elke dag wat ik mis'. Psychologie magazine, 28-31.
 • Persson, M. (2014, November 15). Veel data en weinig harde cijfers. Volkskrant , p. 58.
 • Pleysier, S. (2008). Inbraakpreventie en onveiligheidsgevoelens: manifeste en latente effecten van technopreventief advies. Politiejournaal(2), 25-27.
 • Post, J., & Wittebrood, K. (2010). Effecten van sociaal en fysiek veiligheidsbeleid. Tijdschrift voor Veiligheid, 9(1), 56.
 • Prof. dr. mr. A. Blokland, dr. J.G. van Erp, mr. C.Y.M. Helmer (redactiesecretariaat), prof. dr. W. Huisman, prof. dr. D.J. Korf, prof. dr. S. Pleysier, dr. C.J. de Poot, Dr. A. Verhage, en dr. F.M. Weerman . (sd). tijdschrift voor criminologie. Opgehaald van Boom lemma uitgevers: http:/boomlemmatijdschriften.nl/tijdschriftcriminologie/detail
 • Pronk, F., Huijzer, M., & Siemensma, F. (2008). inbraak. Groningen : Wolters-Noordhoff.

R

 • Reuse, S. (2014, November 18). School krijgt vergoeding na inbraak. De Standaard, p. 33.
 • Robert, L. (2014). Van denkfouten en bias tot skeptische putten. Kanttekeningen bij ons denken over criminaliteit en straf. Panopticon, 35(1), 1-7.
 • Rocque, M., Welsh, B., & Raine, A. (2012). Biosocial criminology and modern crime prevention. Boston: Elsevier.
 • Roëll, G. (1986). Een inventarisatie van heling in Nederland. Nederland.
 • Rooijendijk, L., & van Delft, F. (1998). Criminaliteit. Baarn: H. Nelisssen.
 • Roosen, C. (1998). Zeg me wie je vrienden zijn ..: psychotherapie en vriendschap. Assen Van Gorcum.

S

 • Schakman, F. (2004 ). Snel gebeurd, grote impact: opvang van slachtoffers van een woninginbraak binnen de PZ Grensleie (Theses). Kortrijk: Vives IPSOC.
 • Schreven, C. (1957). Diefstal in groepsformatie gepleegd. Een empirisch onderzoek met een criminologische beschouwing. Den Haag: Martinus Nijhof.
 • Staelens, L. (2000). Wat heeft het buurtpreventieproject 'Kransvijver en Disgracht' reeds gerealiseerd? (Theses). Kortrijk: Vives IPSOC.
 • Staes, F., De Smedt-Jans, K., Daniels, K., Thysen, M., Vereecken, S., & Dingenen, B. (2011). Aandachtspunten bij preventie. Acco.

T

 • Tamer Ozsu, M. (2009). Video Skimming. (L. Ling, Red.) United states: Springer US. doi:10.1007/978-0-387-39940-9_3946
 • Thijs, R. (2010). Tegendraads gedrag of verhulling?: Cognitief verval. Verpleegkundig Vakblad, 36-37.
 • Tremblay, P. . (1993). Searching for suitable co-o_enders. Routine activity and rational choice: Advances incriminological Theory. Volume 5, pp 17{36. New Brunswick, Transaction. 1993: Clarke, R. V.& Felson, M.
 • Twisted paths : Europe 1914-1945 . (1914-1945).

U

 • U.S. Department of Transportation. (1998). Cargo Theft: Federal/industry Cooperation forming to combat rising intermodal cargo theft in the United States. Springer-Verlag. doi:10.1007/s12117-998-1075-x

V

 • Van Daele , S. (2014). Politie en de nieuwe internationale uitdagingen in een grenzeloos Europa. In W. Buggeman, N. Kilma, & M. Den Boer, De orde van de dag : criminaliteit en samenleving. Mechelen: Kluwer.
 • Van Daele , S., Vander Beken, T., & De Ruyver, B. (2008). Rondtrekkende dadergroepen: een empirische toets. Panopticon, pp. 25-39.
 • Van Daele, S. (2008). Organised property crimes in Belgium: the case of the ‘itinerant crime groups’ DISPATCHES. Global Crime(3), 241-247.
 • Van Daele, S. (2012). Ruimtelijke omgeving en criminaliteit. (W. Bernasco, L. Pauwels, B. Volker, & F. Weerman, Red.) Tijdschrift voor criminologie, 289-303.
 • Van Daele, S. (2013). Economie van misdaad en straf. PANOPTICON(5), 436-438.
 • Van Daele, S. (2014). Eigendomscriminaliteit als internationale aangelegenheid? Lokale aanpak waar het kan, internationale waar het nodig is. ORDE VAN DE DAG: CRIMINALITEIT EN SAMENLEVING(1), 69-96.
 • Van Daele, S., & Dubois, S. (2012). Rondtrekkende dadergroepen als (niet zo) nieuw dadertype. italic text In S. Christiaensens, A. Dormaels, & S. Van Daele, Diefstal in woningen bijdragen voor een geintegreerde beheersing vanuit beleid, praktijk en wetenschap (pp. 95-108). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
 • Van Daele, S., & Vander Beken, T. (2010). dadergroepen, Migratie en mobiele daders: heling bij rondtrekkende. Tijdschrift voor Criminologie(2), 170-185.
 • Van Daele, S., & Vander Beken, T. (2010). Journey to crime of “itinerant crime groups”. policing: An International Journal of Police Strategies & Management(1), 339-353.
 • Van Daele, S., Vander Beken, T., & JN Bruisma, G. (2012). Does the mobility of foreign offenders fit the general pattern of mobility? European Journal of Criminology(9), 290-308.
 • Van De Bunt, H., & Kleemans, E. (2007). Georganiseerde criminaliteit in Nederland: derde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Van den Bout, j., & Kleber, R. (1994). Omgaan met verlies en geweld: een leidraad voor rouw en traumaverwerking. Utrecht: Kosmos Z&K.
 • Van der Leun, J., Kromhout, M., Easton, M., & Weerman, F. (2011). Criminaliteit, migratie en etniciteit: nieuwe richtingen binnen een complex en beladen onderzoeksterrein. Tijdschrift voor criminologie, 52(2), 107-217.
 • Van Der Sype, Y. S. (2013). Inbrekers hebben ook een recht op privacy Privacy en Informatie Chapter: 39, Pages: 41-41, Article: 39.
 • Van Dijk, J., & Steinmetz, C. (1983). Victimization Surveys: Beyond Measuring the volume of Crime. Victimology(8), 291-309.
 • Van Manen, T. (2002). Zelfcontrole: een sociaal-cognitief interventieprogramma voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Van Rompaey, C. (2014, oktober 29). Drie korpsen, één preventiebrochure. Het Nieuwsblad, p. 21.
 • Van Rossem, P. (2014, November 19). Diefstallenplaag teistert Buggenhout en Lebbeke. Het Nieuwsblad, p. 25.
 • Van Weringh, J. (1978 ). Onrust is van alle tijden: opstellen over criminaliteit in Nederland. Meppel: Boom.
 • Vandenheede, C. (2002). Positie van het slachtoffer van een misdrijf : de niet-financiële rechten (Theses). Brugge: KHBO Dep. HW&B.
 • Vandewalle, I. (2003). Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis. Lannoo.
 • Vanherck, W. (2009). Diefstal en de bestraffing. Katholieke Hogeschool Kempen. Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Geel (Degree grantor).
 • Vanmarcke, A. (2013). Psycho-watte ?!: psycho-educatieve product-ontwikkeling bij eerste psychotherapeutisch contact met lagere schoolkinderen. Kortrijk, West-Vlaanderen, België: Kortrijk KATHO Departement Sociaal-Agogoisch werk .
 • Vanophalvens, L. (1988). Alternatieven voor kleinste kwadraten regressie : Bayesiaanse regressie. Leuven, Vlaams-Brabant, België: s.n.
 • Varese, F. (2006). How ma_as migrate. Law and Society Review, 40:411{444.
 • Varese, F. (2011). Ma_as on the move. New Jersey, Oxford, Princeton: Princeton,.
 • Verhofstad-Denève, L. (1994). Zelfreflectie en persoonsontwikkeling: een handboek voor ontwikkelingsgerichte psychotherapie. Leuven: Leuven Acco.
 • Verwee, I., Ponsaers, P., & Enhus, E. (2007). Inbreken is mijn vak: textuur en praktijk van woninginbraak. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Vognar, L., & Gibbs, L. (2014). Care of the Victim. Irvine: Elsevier.
 • Vollaard, B. (2013). Het spel tussen dader en slachtoffer. Tijdschrift voor criminologie, 299-308.
 • Von Lampe, K. (2011). The application of the framework of situational crime prevention to ‘organized crime’. Criminology & Criminal Justice,11:145{163.

W

 • Walgrave, L. (1999). Criminologische preventie.
 • Walgrave, L. (2006). Allochtone Marokkaanse jongeren en criminaliteit. Leuven: Universitaire pers.
 • Wat is skimming? (2014, september 6). Het Belang van Limburg, p. 20.
 • Weerman, F. &. (2002). Criminele groepen en samenwerkingsverbanden:. Tijdschrift voor Criminologie, 44:114{127.
 • Weerman, F., & Kleemans, E. (2002). Criminele groepen en samenwerkingsverbanden. Tijdschrift voor Criminologie, 2.
 • Westerman Holstijn, A. J. (1950). Regressie. KUL.
 • Weyers, H. (2004). Euthanasie : Het proces van rechtsverandering. Amsterdam: University Press.
 • Wet van 14 December 2012 tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (22 april 2013). Belgisch Staatsblad, 24328-24331
 • Wet van 15 december 1980 tot wijziging van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (30 april 2012). Belgisch Staatsblad, 20310-20312
 • Wet van 15 December 2013 houdende houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (10 juli 2014). Belgisch Staatsblad, 52924-52927
 • Whyte, W. (1943). Street Corner Society. The social Structure of an Italian Slum. Chicago: University Of Chicago Press.
 • Whyte, W. F. (sd). University of Chicago (English).
 • Wikström, P. (1991). Urban Crime, Criminals, and Victims. Stockholm: Springer New York.
 • Wittebrood, K. (2003). Ouderen en criminaliteit: slachtofferschap en angst voor criminaliteit. Geron, Tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 4-8.
 • Wittebrood, K. (2003). Ouderen en criminaliteit: slachtofferschap en angst voor slachtofferschap. Geron, 4, 4-8.
 • Wittebrood, K. (2006). Slachtoffers van criminaliteit: Een inleiding in de victimologie. Den Haag: Boom Juridische uitegevers.
 • Wittebrood, K. (2006). Slachtoffers van criminaliteit: feiten en achtergronden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Wittebrood, K., & Junger, M. (1999). Trends in geweldscrminaliteit: een vergelijking tussen politiestatistieken en slachtofferenquêtes. Tijdschrift voor criminolgie, 43(3), 250-267.
 • Wittebrood, K., & Junger, M. (2002). Trends in violent crime: a comparison between police statistics and victimization surveys. Social Indicators Research, 59(2), 153-173.
 • Wittebrood, K., & Nieuwbeerta, P. (1999). Wages of Sin? The Link Between Offending, Lifestyle and Violent Victimisation. European Journal on Criminal Policy and Research, 1(7), 63-80.
 • Wittebrood, K., & Nieuwbeerta, P. (2006). Een kwart eeuw stijging in geregistreerde criminaliteit: vooral meer registratie, nauwelijks meer criminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie, 3(48), 227-242.
 • Wittebrood, K., & Van Wilsem, J. (2000). Jongeren en geweld: de relatie tussen slachtofferschap, daderschap en leefstijl. Den Haag: Boom Juridsische Uitgevers.