Woninginbraken te Aalst

Included page "clone:projectwoninginbrakenaalst5" does not exist (create it now)

Wij zijn projectgroep 5 en als thema voor ons projectwerk hebben we gekozen voor woninginbraken te Aalst.

cartoon%20inbraken%20in%20woningen.jpg

Wat gaan we onderzoeken?
In het kader van het vak project integrale veiligheid trachten wij onderzoek te verrichten omtrent woning inbraken in de politiezone Aalst. Als eerst gaan we verdieping in het onderwerp proberen verkrijgen door literatuurstudie. vervolgens gaan we concreter te werk, dit aan de hand van cijfergegevens en diepte interviews met betrokken personen die werken rond het thema.

Waarom willen we dit onderzoeken?
De keuze voor dit onderwerp is tot stand gekomen door gemeenschappelijke interesses in de groep. We vinden Inbraak een actueel thema, het komt frequent voor in de media. Aangezien grondgebied Aalst ons toegewezen is, zullen wij de inpakt van inbraak in deze specifieke omgeving onderzoeken. Inbraak in het algemeen is te ruim, daarom hebben we gekozen om ons te verdiepen in een onderdeel ervan, woninginbraken.

Waarom is het belangrijk om inbraak te Aalst te onderzoeken?
We gaan onderzoeken hoe de betrokken actoren te Aalst handelen. Wie zijn deze actoren? Wat is hun functie? Is er sprake van een problematiek rond inbraak? Eens we dit hebben achterhaald kunnen we opzoek gaan naar de preventieve maatregelen die reeds genomen zijn. Eventueel kunnen we onderzoeken of er nog maatregelen kunnen genomen worden en welke deze zijn. Vervolgens gaan we onderzoeken of deze maatregelen effect hebben. We kijken hierbij of ze effectief zorgen voor een verandering. Ten slotte kijken of dit effect een invloed heeft op het objectief en subjectief veiligheidsgevoel van de inwoners.

Wat willen we bereiken?
Met dit project willen we onderzoeken of woninginbraak een problematiek is in Aalst. Dit willen we te weten komen aan de hand van theoretisch en empirisch onderzoek. Ook willen we nagaan welke actoren met de aanpak van criminaliteit bezig zijn en wat er al is van preventiemogelijkheden. Het doel van dit project is een werkstuk maken dat zowel op een praktische als theoretisch manier is opgebouwd.

1%20dag%20niet%202014.png