Statistieken

Hieronder kan je alle (verwijzingen naar) statistieken vinden uit de SADAN-opdrachten.

Op de website van de federale overheid kan je de criminaliteitsstatistieken vinden. Je kan zien hoeveel (geregistreerde) woninginbraken er werden gepleegd in de jaren 2000 tot en met 2013, en dit voor heel België. Je kan ook steeds per gewest, provincie en politiezone kijken.
- Verwijzing:
Criminaliteitsstatistieken FOD

Statistieken van Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen in het Vlaams Gewest

- Verwijzing:
Directie van de operationele politionele informatie. (sd). Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen. Opgeroepen op December 2, 2014, van Lokale Statistieken:
Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen in het Vlaams Gewest

Statistieken van Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen in Aalst

- Verwijzing:
Directie van de operationele politionele informatie. (sd). Opgeroepen op December 2, 2014, van Lokale Statistieken: Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen Aalst

Statistieken van Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen in Kortrijk

- Verwijzing:
Directie van de operationele politionele informatie. (sd). Opgeroepen op December 2, 2014, van Lokale Statistieken: Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen in Kortrijk.

- Aangezien rondtrekkende dadergroepen een ruim begrip is, heb ik een statistieken opgezocht over enkele van zijn kenmerken. Ik heb de meeste informatie gevonden op de site van Lokale statistieken. Er is veel informatie terug te vinden en op verschillende niveaus. Een voorbeeld hiervan is dat je zowel cijfers vindt op stedelijk niveau maar ook gegevens over het Vlaams gewest.
Criminaliteit statistieken : De volgende onderverdeling is gemaakt op de webpagina.
· Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen
· Aantal geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit
· Aantal geregistreerde gewelddadige misdrijven tegen eigendom

- Verwijzing:
Directie van de operationele politionele informatie. (2000 - 2013). Opgeroepen op November 2014, 30.
Lokale statestieken.
Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen

Inburgering en Integratie statistieken
Aantal nieuwkomers (per gemeente)
- Verwijzing:
ABB. (sd). Instroom van meerderjarige nieuwkomers. Opgeroepen op november 30, 2014 Lokale statestieken:
Instroom van meerderjarige nieuwkomers

Lokale inburgerings- en integratiemonitor
Hier vind je alle informatie omtrent integratie in de verschillende steden. En de link naar eventuele criminaliteit.

- Verwijzing:
Agentschap voor Binnenlands Bestuur. (sd). Opgeroepen op november 30, 2014
Lokale inburgerings- en integratiemonitor. Gent

- Verwijzing:
Diefstalcijfers Vlaams gewest

- Verwijzing:
Diefstal cijfers West-Vlaanderen

- Verwijzing:
Instructievoorwaarden opslag pyrotechnische artikelen

- Verwijzing:
Politiecijfers van inbraken

- Verwijzing:
GEREGISTREERDE CRIMINALITEIT OP HET NIVEAU VAN DE PROVINCIE