Verwerkingen

Onder deze menu bespreken we de politieke visies van de Vlaamse partijen en juridische ontwikkelingen, bij het thema woninginbraken.

Politieke partijen over woninginbraak


Politieke Partij Logo Standpunt
CD&V
cdenv.png
In Dendermonde en Mechelen hebben ze een nieuwe markeringsvloeistof gebruikt op dure goederen, om daders beter te lokaliseren en te vatten. Een reflectieploeg zal over de voor- en nadelen buigen en daarna een rapport naar alle diefstalpreventieadviseurs zenden zodat die op hun beurt de burgers kunnen informeren. Dit heeft al positieve cijfers opgeleverd. CD&V vindt dat dit nieuw initiatief een beter veiligheidsgevoel bij de burgers zal opwekken.
Groen! groen.png Groen! is een sociale en progressieve partij dat vooral moderne criminaliteit wilt aanpakken. Groen! pleit voor het straffen van onzichtbare criminaliteit. Het behandelen van cybercriminaliteit, BTW-fraude,… krijgt voorrang op zichtbare criminaliteit zoals woninginbraken. Verder wilt Groen! de willekeur en absurditeit van de GAS-boetes tegen gaan, wat ook ons thema over woninginbraken aangaat. Omdat veel gemeentes de GAS-boetes inrichten om woninginbraken tegen te gaan. (www.groen.be)
NV-A
Nva.png
NV-A vindt dat alleen een veilige gemeenschap vrijheid en vertrouwen biedt. Van de brandweer en de Civiele Bescherming verwachten ze dat ze paraat staan om snel en efficiƫnt in te grijpen. Alsook van de politie en justitie zodat ze misdaad kunnen vervolgen en bestraffen. Dit kan weleens slecht uitdraaien, dus hamert NV-A erop om dit "oud" systeem te hernieuwen, dus ze willen alles elektronisch verwerken en ook op die manier communiceren met de hoven en rechtbanken om de ontelbare procedurefouten en slechte strafuitvoeringen te verbeteren.
Open VLD 200px-Open_VLD.svg.png De Vlaamse Liberale Partij wilt de woninginbraakproblematiek aanpakken. Ten eerste pleit Open VLD dat veroordeelden meer verplicht zijn om DNA af te geven. Zo kan er vergeleken worden tussen verschillende misdrijven, en linken gelegd worden om de daders op te sporen. Ook moeten de ondernemers meer veiligheidsmaatregelen ondernemen, om inbraken te vermijden. Verder wilt de liberale partij, de belastingvermindering op woninginbraken op trekken. (www.openvld.be)
SP.a
spa.png
SP.a heeft de duidelijke doelstelling om woninginbraken met 50% te verminderen. De partij vindt persoonlijk dat de veiligheidssector enkel draait om geld en competitiviteit. Om die reden pleiten ze voor de afbouw van persoonlijk wapengebruik en productie van wapens. Een ander belangrijk standpunt is het volledig benutten van alle veiligheidsactoren zoals BIN- netwerken; DNA- bestanden en camera's. Ze willen een duidelijke wet inlassen die daadwerkelijk de mensen beschermen in plaats van mensen afhankelijk te maken van hun eigen veiligheidsmiddelen.

Toepassing woninginbraken op het nieuwe regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord staan enkele wijzigingen die de regering Michel I zou willen doorvoeren:

"Van zodra de vermoedelijke dader van een inbreuk gevat wordt door de politiediensten,
moet hij het voorwerp kunnen uitmaken van een snelle en duidelijke reactie van ons strafrechtelijk systeem.
De geloofwaardigheid ervan staat op het spel. Bij gebrek daaraan,
ontwikkelen daders van inbreuken een gevoel van straffeloosheid
en de slachtoffers een gevoel van onrechtvaardigheid en onveiligheid.
En dat is onaanvaardbaar in een moderne democratische samenleving."

"De verjaringstermijn voor misdaden die kunnen bestraft worden met levenslange gevangenisstraf
en in bende zijn gepleegd wordt verlengd naar 20 jaar."

"We integreren nieuwe technologische evoluties in justitie. Opsporingsdiensten krijgen voldoende
mogelijkheden om misdrijven snel en efficiƫnt op te helderen. Uiteraard blijft respect voor de
privacy daarbij een basiswaarde."

Bron: Michel, M. (2014). Een economisch engagement, een sociaal project, Regeerakkoord 2014 . 9 oktober 2014. Regeerakkoord voor de periode 2014 - 2019. Geraadpleegd op http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf